ARDEX BU-SB 240 Уплътнителна лента за фуги Строителни продукти:Ардекс - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Уплътнителна лента за хидроизолиране всистема с:
- ARDEX BU 1K-S Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K-P Битумна хидроизолация(поли).
Уплътняване на делатационни, работни и
присъединителни фуги.
Уплътнителна лента за хидроизолиране всистема с:
- ARDEX BU 1K-S Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K-P Битумна хидроизолация(поли).
Уплътняване на делатационни, работни и
присъединителни фуги.
Уплътнителна лента за хидроизолиране всистема с:
- ARDEX BU 1K-S Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K-P Битумна хидроизолация(поли).
Уплътняване на делатационни, работни и
присъединителни фуги.
Уплътнителна лента за хидроизолиране всистема с:
- ARDEX BU 1K-S Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K Битумна хидроизолация
- ARDEX BU 2K-P Битумна хидроизолация(поли).
Уплътняване на делатационни, работни и
присъединителни фуги.
Продукти на уникални цени
Баумит
Мурексин
Дълбочинен грунд LF (Tiefengrund LF)
Цена: моля позвънете
Професионални инструменти AEG
Флекс AEG WS 6-100
Цена: моля позвънете
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Добавки за бетон
DYNAMON NRG 200
Цена: моля позвънете