Austrotherm ЕPS A10 Austrotherm Топлоизолации EPS®:Аустротерм - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.)Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.)Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.)Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.)Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Технически данни:
Коефициент на топлопроводност: 0,044 W/mK
Напрежение на натиск (при 10% деформация): 45 kPa
Допустимо натоварване на натиск: 0,01 N/mm2 (1 t/m2)
Коефициент на линейно разширение: 0,06 mm/mK
Дифузионно съпротивление на водни пари ?: 20 – 50 EN 12086
Модул на еластичност: 4000 kPa
Продукти на уникални цени
Строителни материали
Газобетон 600х125х250
Цена: моля позвънете
Коминни системи и елементи Schiedel
Продукти за материали от керамика и камък
MAPECEM
Цена: моля позвънете
Продукти за строителството
EPOJET
Цена: моля позвънете
Защитни и декоративни покрития за стени
MAPETHERM AR1
Цена: моля позвънете
Защитни и декоративни покрития за стени
WallGard Graffiti REMOVER GEL
Цена: моля позвънете