Austrotherm ЕPS A15 Austrotherm Топлоизолации EPS®:Аустротерм - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без голямо натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.) Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без голямо натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.) Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без голямо натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.) Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Приложение: топлоизолация на елементи, работещи без голямо натоварване (под покрив, вътрешна изолация, попълване на кухини и др.) Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS75
Технически данни:
Коефициент на топлопроводност: 0,041 W/mK
Напрежение на натиск (при 10% деформация): 60 kPa (6 t/m2)
Допустимо натоварване на натиск: 10 kPa (1 t/m2)
Коефициент на линейно разширение: 0,06 mm/mK
Дифузионно съпротивление на водни пари ?: 20 – 50 EN 12086
Модул на еластичност: 4000 kPa
Продукти на уникални цени
Вебер _ Weber
weber.pas Грунд
Цена: моля позвънете
Вебер _ Weber
weber.san Екстра фина мазилка
Цена: моля позвънете
Вебер _ Weber
weber.pas П-ускорител
Цена: моля позвънете
Seifert
Flugelmutter DG15/17 - Крилчати гайки
Цена: моля позвънете
Баумит
Зидарска мистрия (Maurerkelle)
Цена: моля позвънете
Баумит
MasterLine
Geocel® PRO 590Фасаден уплътнител
Цена: моля позвънете
Коминни системи и елементи Schiedel