Austrotherm ЕPS F Austrotherm Топлоизолации EPS®:Аустротерм - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приложение: топлоизолация на фасади и вътрешни помещенияОбозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR150-BS100
Приложение: топлоизолация на фасади и вътрешни помещенияОбозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR150-BS100
Приложение: топлоизолация на фасади и вътрешни помещенияОбозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR150-BS100
Приложение: топлоизолация на фасади и вътрешни помещенияОбозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR150-BS100
Технически данни:
Коефициент на топлопроводност: 0,040 W/mK
Якост на опън: 150 kPa
Напрежение на натиск (при 10% деформация): 102 kPa
Водопоглъщане при съхранение под вода след една година: 3-4% от обема
Коефициент на линейно разширение: 0,06 mm/mK
Дифузионно съпротивление на водни пари ?: 60 EN 12086
Модул на еластичност: 4000 kPa
Продукти на уникални цени
Продукти за материали от керамика и камък
KERANET
Цена: моля позвънете
Продукти за гъвкави и текстилни подови настилки
DILUENTE PU
Цена: моля позвънете
Продукти за строителството
MAPEFIX EP 385
Цена: моля позвънете
Продукти за топлоизолация
SILANCOLOR PRIMER
Цена: моля позвънете
Защитни и декоративни покрития за стени
COLORITE BETON
Цена: моля позвънете