Austrotherm ЕPS F Plus Austrotherm Топлоизолации EPS®:Аустротерм - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приложения: топлоизолация на фасади Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR160-BS100
Приложения: топлоизолация на фасади Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR160-BS100
Приложения: топлоизолация на фасади Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR160-BS100
Приложения: топлоизолация на фасади Обозначение: EPS –EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)5-DS(70,-)1-TR160-BS100
Технически данни:
Коефициент на топлопроводност: 0,032 W/mK
Якост на опън: 150 kPa
Напрежение на натиск (при 10% деформация): 102 kPa
Водопоглъщане при продължително пълно потопяване: 3-4% от обема
Коефициент на линейно разширение: 0,06 mm/mK
Дифузионно съпротивление на водни пари ?: 60 EN 12086
Модул на еластичност: 4000 kPa
Продукти на уникални цени
SKIL
Циркуляри SKIL 5155,5866
Цена: моля позвънете
Баумит
Коминни системи и елементи Schiedel
Добавки за бетон
DYNAMON NRG 1012
Цена: моля позвънете
Продукти за структурно укрепване
ELASTOCOLOR PRIMER
Цена: моля позвънете
Защитни и декоративни покрития за стени
MAPEFINISH
Цена: моля позвънете