Баумит Клебеанкер 88 (Baumit KlebeAnker 88) БАУМИТ OPEN PLUS NANO - СУПЕРФАСАДА:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Допълнително механично закрепване като алтернатива на обичайното
дюбелиране при налични стари мазилки (макс. 40 мм деб.).
Дълбочина на анкериране в носещата основа: і 40 мм
Продукти на уникални цени
BOSCH
Герунг циркуляр BOSCH PCM 10
Цена: моля позвънете
Баумит
Bosch Professional Blue Series
Вакуумпомпа GVP 140 Professional
Цена: моля позвънете
Баумит
Баумакол Флекс Уни
(Baumacol Flex Uni)

Цена: моля позвънете
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминно тяло UNI 22
Цена: 22.70 лв.
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel