Баумит Клебеанкер 88 (Baumit KlebeAnker 88) БАУМИТ OPEN PLUS NANO - СУПЕРФАСАДА:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Допълнително механично закрепване като алтернатива на обичайното
дюбелиране при налични стари мазилки (макс. 40 мм деб.).
Дълбочина на анкериране в носещата основа: і 40 мм
Продукти на уникални цени
Мурексин
MasterLine
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Продукти за дървени подове
ULTRACOAT AQUA PLUS
Цена: моля позвънете
Продукти за дървени подове
ULTRACOAT P920 2K
Цена: моля позвънете
Продукти за строителството
NIVOPLAN
Цена: моля позвънете
Добавки за бетон
RESCON T
Цена: моля позвънете
Продукти за хидроизолация
MAPEGUM WPS
Цена: моля позвънете