Баумит Клебеанкер 88<br>(Baumit KlebeAnker 88) БАУМИТ OPEN PLUS NANO - СУПЕРФАСАДА:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Допълнително механично закрепване като алтернатива на обичайното
дюбелиране при налични стари мазилки (макс. 40 мм деб.).
Дълбочина на анкериране в носещата основа: і 40 мм