Баумит Грунд за вътрешна дисперсна боя<br>(Baumit Grundierung für InnendispersionsFarben) ВЪТРЕШНИ БОИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение
за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от
гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит вътрешна
дисперсна боя.
Продукти на уникални цени
Вебер _ Weber
weber.san Л-санираща мазилка
Цена: моля позвънете
Seifert
Wassersperre DG15/17 - Водна бариера
Цена: моля позвънете
Строителни материали
Капак
Цена: моля позвънете
Bosch Professional Blue Series
Bosch Professional Blue Series
Баумит
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Шаблон изрязване 2225
Цена: моля позвънете