Баумит Грунд за вътрешна дисперсна боя (Grundierung für InnendispersionsFarben) Грундове :Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение
за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от
гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит вътрешна
дисперсна боя.
Време на съхнене: ок. 3 часа
Разход: ок. 0,10 кг/м2 за една ръка в зависимост от попиваемостта на основата
21,44/кофа 25,73/кофа
Кофа 16 кг, 1 палет = 30 кофи = 480 кг 1,34/кг 1,61/кг
Продукти на уникални цени
Мурексин
Вебер _ Weber
weber.pas Модлефино
Цена: моля позвънете
Баумит
SEMMELROCK
Rettango настилка
Цена: моля позвънете
Продукти за материали от керамика и камък
PRIMER G
Цена: моля позвънете
Продукти за строителството
ELASTOCOLOR NET
Цена: моля позвънете
Продукти за възстановяване на зидарии
PROSFAS
Цена: моля позвънете
Продукти за топлоизолация
QUARZOLITE TONACHINO PLUS
Цена: моля позвънете