Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон (Baumit SperrGrund) Грундове :Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Готов за полагане, несъдържащ разтворители, специален бял грунд за
вътрешно и външно приложение. Действа срещу изцветявания, идващи от
основи, като например плоскости от гипсокартон, топлоизолационни плочи
от дървесни частици и др.
Разход: ок. 0,50 кг/м2 при две нанасяния
Покриваемост: ок. 30 м2/кофа 91,50/кофа 109,80/кофа
Кофа 15 кг, 1 палет = 16 кофи = 24 0 кг 6,10/кг 7,32/кг