Баумит Декоративен елемент “ZF”<br>(Baumit ZierElement “ZF”)<br>1 бр. - Диаметър 280 / Дебелина 30 мм ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Продукти на уникални цени
Баумит
Мурексин
Дълбочинен грунд LF (Tiefengrund LF)
Цена: моля позвънете
Консумативи
Ножчета за вертикален трион
Цена: моля позвънете
Строителни материали
Керемида Снегозадържаща
Цена: моля позвънете
Баумит
Баумит Фина мазилка (Baumit FeinPutz)
Цена: моля позвънете
Bosch Professional Blue Series