Баумит Набивен дюбел SD 8<br>(Baumit SchlagDübel SD 8) ДЮБЕЛИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Набивен дюбел със стоманена игла с голямо съпротивление на изтръгване
от основата, сертифициран с европейско техническо одобрение (по ETAG
004), за всички топлоизолационни плоскости.
Продукти на уникални цени
Строителни материали
Газобетон 600х300х250
Цена: моля позвънете
SOLA - Прецизни измервателни уреди
Метър SOLA
Цена: моля позвънете
Баумит
Bosch Professional Blue Series
Баумит
MasterLine