Баумит Грунд за вътрешна дисперсна боя (Grundierung für InnendispersionsFarben) КРАЙНИ ПОКРИТИЯ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение
за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от
гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит вътрешна
дисперсна боя.
Време на съхнене: ок. 3 часа
Разход: ок. 0,10 кг/м2 за една ръка в зависимост от попиваемостта на основата
21,44/кофа 25,73/кофа
Кофа 16 кг, 1 палет = 30 кофи = 480 кг 1,34/кг 1,61/кг