Баумит Грунд за вътрешна дисперсна боя (Grundierung für InnendispersionsFarben) КРАЙНИ ПОКРИТИЯ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение
за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от
гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит вътрешна
дисперсна боя.
Време на съхнене: ок. 3 часа
Разход: ок. 0,10 кг/м2 за една ръка в зависимост от попиваемостта на основата
21,44/кофа 25,73/кофа
Кофа 16 кг, 1 палет = 30 кофи = 480 кг 1,34/кг 1,61/кг
Продукти на уникални цени
Ардекс
ARDEX-SCHWAMM ARDEX-гъба
Цена: моля позвънете
Покривни прозорци
Продукти за дървени подове
ULTRABOND ECO 575
Цена: моля позвънете
Добавки за бетон
MAPEFORM ECO 31
Цена: моля позвънете
Продукти за структурно укрепване
MAPEFINISH
Цена: моля позвънете
Продукти за възстановяване на зидарии
PLANITOP 520
Цена: моля позвънете
Защитни и декоративни покрития за стени
QUARZOLITE TONACHINO PLUS
Цена: моля позвънете
Продукти за хидроизолация
MAPEFINISH
Цена: моля позвънете