Баумит Грунд за Вътрешна Дисперсна Боя (Grundierung für InnendispersionsFarben) КРАЙНИ ПОКРИТИЯ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит Вътрешна Дисперсна Боя.
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит Вътрешна Дисперсна Боя.
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит Вътрешна Дисперсна Боя.
Органично свързан готов за полагане грунд за вътрешно приложение за предварително нанасяне върху силно попиващи основи (плочи от гипсокартон, гипсови мазилки), преди нанасяне на Баумит Вътрешна Дисперсна Боя.
Време на съхнене: ок. 3 часа
Разход: ок. 0,10 кг/м2 за една ръка в зависимост от попиваемостта на основата
Кофа 16 кг, 1 палет = 30 кофи = 480 кг
Продукти на уникални цени
Инструменти
Дигитален детектор Bosch PDO 6
Цена: моля позвънете
Вебер _ Weber
weber.pas Силикатна мазилка
Цена: моля позвънете
БУЛБРИК _ BULBRICK
Паркинг елемент
Цена: моля позвънете
Баумит
Грейдер (Gitter Rabott)
Цена: моля позвънете
Bosch Professional Blue Series
Bosch Professional Blue Series
Bosch Professional Blue Series
Къртач GSH 16-30 Professional
Цена: моля позвънете