Баумит Бетонконтакт (Baumit BetonKontakt) МАЗИЛКИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Течен грунд като свързващ мост на гипсови мазилки с гладки бетонови
повърхности. Да се полага неразреден.
Разход: ок. 0,5 кг/м2
Покриваемост: ок. 40 м2/кофа 50,20/кофа 60,24/кофа
Кофа 20 кг, 1 палет = 24 кофи = 480 кг 2,51/кг 3,01/кг
Продукти на уникални цени
Баумит
Мурексин
Свързваща емулсия (Haftemulsion)
Цена: моля позвънете
Seifert
Ankerfix - Панелни свръзки
Цена: моля позвънете
Bosch Professional Blue Series
Баумит
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel