Баумит Грунд - изравнител на попиващата способност (Baumit SaugAusgleich) МАЗИЛКИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Разтворим с вода грунд за гипсосъдържащи мазилки при силнопопиващи
или неравномерно попиващи основи. 1 част Изравнител се разтваря в 2-3
части вода.
Разход: ок. 25 г концентрат/м2
Покриваемост: ок. 400 м2/кофа, разредена в работна консистенция 33,20/кофа 39,84/кофа
Кофа 10 кг, 1 палет = 30 кофи = 300 кг 3,32/кг 3,98/кг
Продукти на уникални цени
Мурексин
Мурексин
Инструменти
KNAUF
Ротбанд Хафтпутц
Цена: моля позвънете
Баумит
Баумит
TONDACH
Коминни системи и елементи Schiedel
Шаблон за хоросан 1820
Цена: моля позвънете