Баумит Едра хастарна машинна мазилка (Baumit GrobPutz maschinell) МАЗИЛКИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приготвена в заводски условия варо-циментова суха мазилка за ръчно и
машинно нанасяне, за външно и вътрешно приложение.
Зърнометрия 2,0 мм.
Разход: ок. 16 кг/м2 при 1 см дебелина на слоя
Покриваемост: 1,25 м2/торба при 2 см дебелина на слоя
ок. 31 м2/т при 2 см дебелина на слоя 7,20/торба 8,64/торба
Торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг 180,00/т 216,00/т
Силоз 187,00/т 224,40/т
Продукти на уникални цени
Мурексин
Уплътнителна лента (Dichtband)
Цена: моля позвънете
Мурексин
KNAUF
Сатенгипс
Цена: моля позвънете
KNAUF
Флекс лепило
Цена: моля позвънете
Коминни системи и елементи Schiedel
Шаблон за хоросан 25
Цена: моля позвънете