Баумит Едра хастарна мазилка (Baumit GrobPutz) МАЗИЛКИ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приготвена в заводски условия варо-циментова Едра хастарна мазилка за
вътрешно и външно приложение, грубо изтеглена или пердашена, за ръчно
полагане. Третиране на основата с предварителен шприц.
Зърнометрия 4,0 мм.
Разход: ок. 16 кг/м2/см
Покриваемост: ок. 1,2 м2/торба при 2 см/дебелина на мазилката 6,40/торба 7,68/торба
Торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг 160,00/т 192,00/т
Продукти на уникални цени
Аустротерм
Austrotherm ЕPS A10
Цена: моля позвънете
Инструменти
БУЛБРИК _ BULBRICK
Коминно тяло - единично
Цена: моля позвънете
Баумит
Баумит
Баумит
Баумит Нанопор боя
(Baumit NanoporFarbe)

Цена: моля позвънете