Баумит Едра хастарна машинна мазилка<br>(Baumit GrobPutz maschinell) МАШИННИ МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приготвена в заводски условия варо-циментова суха мазилка за ръчно и
машинно нанасяне, за външно и вътрешно приложение.
Продукти на уникални цени
Вебер _ Weber
weber.san Л-фина мазилка
Цена: моля позвънете
Баумит
Баумит Дуоконтакт (Baumit DuoContact)
Цена: моля позвънете
Баумит
MasterLine
Коминни системи и елементи Schiedel