Баумит Едра хастарна мазилка<br>(Baumit GrobPutz) ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ:Баумит - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Приготвена в заводски условия варо-циментова Едра хастарна мазилка за
вътрешно и външно приложение, грубо изтеглена или пердашена, за ръчно
полагане. Третиране на основата с предварителен шприц.
Продукти на уникални цени
Мурексин
Дълбочинен грунд LF (Tiefengrund LF)
Цена: моля позвънете
Баумит
Bosch Professional Blue Series
MasterLine
Gun Master Hobby+Пистолет за Силикон
Цена: моля позвънете
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel