Дълбочинен грунд LF (Tiefengrund LF) Грундове:Мурексин - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Висококачествен синтетичен грунд като свързващ мост при нанасяне на Уплътнително или Течно фолио. Разход: ок. 100 - 150 г/м2.
Продукти на уникални цени
Мурексин
БУЛБРИК _ BULBRICK
Коминно тяло - единично
Цена: моля позвънете
Bosch Professional Blue Series
Продукти за материали от керамика и камък
MAPEFOAM
Цена: моля позвънете
Продукти за материали от керамика и камък
FIBERPLAN
Цена: моля позвънете
Продукти за гъвкави и текстилни подови настилки
ECO PRIM PU 1K
Цена: моля позвънете
Продукти за структурно укрепване
MAPEWRAP C BI-AX
Цена: моля позвънете
Защитни и декоративни покрития за стени
MAPETHERM AR1
Цена: моля позвънете