Епоксиден импрегатор EP 1 (Epoxy Imprägnierung EP 1) ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВИ СИСТЕМИ:Мурексин - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Безцветна, действаща в дълбочина, съдържаща разтворители епоксидна система за импрегниране и запечатване на циментносвързани материали, възможно е те да бъдат и с малка остатъчна влажност. С добра устойчивост на химикали, масла, киселини и горива. Съотношение на смесване: комп. А : комп. В = 1 : 1 Разход: ок. 0,10 - 0,20 л/м2 на едно нанасяне. Препоръчват се 1 - 3 нанасяния
Безцветна, действаща в дълбочина, съдържаща разтворители епоксидна система за импрегниране и запечатване на циментносвързани материали, възможно е те да бъдат и с малка остатъчна влажност. С добра устойчивост на химикали, масла, киселини и горива. Съотношение на смесване: комп. А : комп. В = 1 : 1 Разход: ок. 0,10 - 0,20 л/м2 на едно нанасяне. Препоръчват се 1 - 3 нанасяния
Безцветна, действаща в дълбочина, съдържаща разтворители епоксидна система за импрегниране и запечатване на циментносвързани материали, възможно е те да бъдат и с малка остатъчна влажност. С добра устойчивост на химикали, масла, киселини и горива. Съотношение на смесване: комп. А : комп. В = 1 : 1 Разход: ок. 0,10 - 0,20 л/м2 на едно нанасяне. Препоръчват се 1 - 3 нанасяния
Безцветна, действаща в дълбочина, съдържаща разтворители епоксидна система за импрегниране и запечатване на циментносвързани материали, възможно е те да бъдат и с малка остатъчна влажност. С добра устойчивост на химикали, масла, киселини и горива. Съотношение на смесване: комп. А : комп. В = 1 : 1 Разход: ок. 0,10 - 0,20 л/м2 на едно нанасяне. Препоръчват се 1 - 3 нанасяния
Продукти на уникални цени
Seifert
Wassernase - Водобран
Цена: моля позвънете
SOLA - Прецизни измервателни уреди
Пластмасови нивелири SOLA
Цена: моля позвънете
SOLA - Прецизни измервателни уреди
Алуминиеви нивелири AV SOLA
Цена: моля позвънете
Коминни системи и елементи Schiedel
Шаблон изрязване 1820
Цена: моля позвънете