Еластичен концентрат за фуги Строителна химия:KNAUF - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Идеален е за приложение при всякакви разнообразни основи от рода на талашитни плоскости и други подобни. По време на фугирането на подови отопления, тераси, балкони, бани и душ кабини подобрява адхезионната способност. Специално добавъчно вещество в сместа от фугамаса на Кнауф и вода, за фугиране на стени и подове в съответствие с инженерните изисквания.
Продукти на уникални цени