ULTRAMASTIC 5 Лепила на основата на водна дисперсия:Продукти за материали от керамика и камък - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Готово за употреба лепило за керамични плочки под формата на паста с удължено време за работа, подобрени характеристики и без вертикално приплъзване. Идеално за абсорбиращи основи.

Приложение:
Лепене на всички видове плочки (единично и двойно изпечени, порцеланови и други) върху вътрешни и външни подове и стени. Може да се използва върху всички стандартни основи:
- Бетонни конструкции и готови бетонни панели, стягали поне месец.
Особено подходящо за силно абсорбиращи основи, като:
- Стени от порест бетон;
- Панели от циментови влакна, гипскартон или дърво, ако са добре закрепени;
Подходящ и за точково лепене на изолации.
Забележка: Да не се използва на повърхности, които са за дълго под вода или обект на покачваща се влага.

Технически характеристики:
Време за работа при отворен контейнер: > 30 минути.
Време за наместване: до 50 минути според абсорбиращите свойства на основата, вида на използваните плочки и условията на средата.
Фугиране: след 12-24 часа.
Готов за лек пешеходен трафик: след около 2 дни.
Готов за употреба: след около 7 дни.
Деформируемост: силно деформируем.
Цвят: бял.
Нанасяне: с грапава мистрия номер 4, 5 или 6.
Съхранение: 24 месеца. Да се пази от замръзване.

Разход
1.5-2.5 кг/м2 на стени;
3-4 кг/м2 на подове.

Разфасовки
Кутии 5 и 16 кг.

Ultramastic 5 има CE знак, както е посочено в ITT сертификат номер 25080253/Gi (TUM), издаден от лабораторията на Технически университk
Продукти на уникални цени
Мурексин
СЕТОВЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОМИННИ СИСТЕМИ UNI PLUS
Продукти за материали от керамика и камък
MAPEBAND
Цена: моля позвънете
Продукти за дървени подове
ULTRABOND ECO 575
Цена: моля позвънете
Продукти за строителството
ISAMITE
Цена: моля позвънете
Продукти за структурно укрепване
CARBOPLATE
Цена: моля позвънете
Продукти за хидроизолация
EPORIP
Цена: моля позвънете