Стомана - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Стоманата е сплав на желязто с въглерод като в зависиомст от нивото на въглерода се променят свойствата на изходния продукт. Най-добри характеристики се получават когато към желязото се добавят между 0.2 и 2.1 % въглерод. Освен водорода стоманите могат да съдържат и редица други добавки като ванадий, манган и хром. Като се променят нивата на отделните примеси се получават стомани с различни свойства като с увеличаване на въглерода стоманата става по-твърда но и съществено по крехка.

Сплави със съдържание на въглерод над 2.1% се наричт чугун.

Плътността на стоманата зависи силно от нейния химичен състав като за нормални се приемат нормите от 7750 и 8050 kg/m³. Коефициента на топлинна деформация е αt=0,00001 колкото има и бетона.