Черни метали - Актуални цени Метали, арматурен двор и строителни материали
Черни метали се наричат желязото и сплавите му с хром, въглерод, манган и редица други метали.

От търговска гледна точка, най-важна е сплавта на желязото с въглерод т.нар. стоманата.

Като всички метали то и черните се характеризират с характеризират с лесна пластичност и ковкост. Подвижните електрони са предпоставка за добра електропроводимост. Кристалната решетка на металите е доста стабилна което се дължи на особен вид химична връзка, присъща само на металите в течно и твърдо състояние.

Едно от най важните свойства на черните метали е тяхната механична якост.

Поради всички изброени качества черните метали са намерили широко приложение в редица отрасли на икономиката. Съвременното строителството е един от отраслите който би бил немислим без тях. В зависимост от предназначенито, формата и начина на изработка можем да разграничиме следните основни групи продукти
  • винкели
  • швелери
  • двойно Т
  • шина
  • шестограм
  • ГВ ламарина
  • СВ ламарина
  • Шевни тръби
  • Безшевни тръби
  • Профилни тръби

Всеки един от продуктите може да бъде намерен в нашия магазин.